Chi tiết sản phẩm

 Phụ gia mạ đồng acid ( phụ gia mạ sunfat )

Đặc điểm:

Phạm vi mật độ dòng điện rộng, độ san bằng của lớp mạ cao, khu vực mật độ dòng điện thấp đều có thể đạt được lớp mạ bóng

Tốc độ mạ nhanh, sử dụng trong thời gian dài không bị châm kim, đặc biệt thích hợp cho ứng dụng xi mạ nhựa

Chất bóng đồng hệ sunphate

Phụ gia mạ đồng sunfat có tính ổn định dung dịch xi mạ cao, khống chế dễ dàng, khả năng chịu tạp chất tốt, thông thường thì sử dụng trong một thời gian dài mới cần phải dùng than hoạt tính để xử lý

 Thành phần :

MU: Chất khai bồn

A: Chất bóng

B: Chất bóng

 Yêu cầu:

Máy lọc dung dịch hoạt động liên tục khi mạ đồng sunfat

Có sục khí trong bể mạ 

bể mạ đồng acid

Sản phẩm cùng loại
aaaa