Hoá chất xi mạ thiếc

Hoá chất xi mạ thiếc thích hợp cho việc mạ các chi tiết trong công nghiệp điện tử, kỹ thuật bán dẫn và in. Tốc độ kết tinh nhanh, thích hợp cho cả mạ treo và mạ quay. Dễ dàng chuyển đổi từ mạ thiếc bóng sang mạ thiếc mờ hoặc ngược lại.
aaaa