Chi tiết sản phẩm

Chất phụ gia mạ thiếc bóng tính acid 

1. Đặc điểm:

- Công nghệ ổn định, khống chế dễ dàng

- Tầng xi mạ bóng sáng trong thời gian dài, duy trì tốt tính hàn liền và tính chống an mòn

- Dung dịch xi mạ trong suốt, tính ổn định tốt

- Thích hợp cho xi mạ ngũ kim và sản phẩm điện tử

Phụ gia mạ bóng và mạ mờ thiếc sunphat

2. Chi tiết sản phẩm:

- TB-A: Chất khai bồn cho xi mạ thiếc bóng

TB-B: Chất bóng xi mạ thiếc

 

 3. Tác dụng thành phần phụ gia thiếc bóng:

- TB-A: San phẳng bề mặt, giúp dẫn điện

- TB-B: Làm bóng sản phẩm

4. Yêu cầu:

- Thêm hệ thống làm lạnh

- Khuấy trong khi mạ

Sản phẩm cùng loại
aaaa