Chi tiết sản phẩm

 Phụ gia mạ đồng cyanuy ( đồng kiềm )

Đặc điểm:

Tầng xi mạ san phẳng sáng bóng kết thành tinh thể nhỏ mịn, tỷ lệ khe hở nhỏ

Phạm vi mật độ dòng điện rộng, độ che phủ tốt khi sử dụng phụ gia đồng cyanuy

Thường được mạ trước khi mạ đồng acid

Hệ đồng kiềm

Thành phần dung dịch điện giải đơn giản, dễ bảo vệ

Chi tiết sản phẩm: 

CNQ: chất khải bồn

CU-3: chất dẻo

CU-4: chất bóng

Yêu cầu:

Lọc dung dịch khi mạ

Hệ đồng kiềm

Sản phẩm cùng loại
aaaa